Transporti FALAS N ALL T ALL GJITHA PRODUKTET BUSHNELL

Trajnimi i stafit

Qëllimi:

Për të ndihmuar punonjësit e rinj të integrohen shpejt në kulturën e korporatës së kompanisë dhe të krijojnë një vlerë të unifikuar të korporatës.

rëndësia:

 Përmirësimi i ndërgjegjësimit cilësor të punonjësve dhe arritja e një prodhimi të sigurt.

Objektiv:

Për të siguruar konsistencën e secilit proces dhe për të prodhuar produkte me cilësi më të lartë.

Frekuenca:

një herë në javë.
parimet:

Sistematizimi (trajnimi i stafit është një projekt i plotë, i kudondodhur, sistematik, gjatë gjithë karrierës së punonjësve); Institucionalizimi (krijimi dhe përmirësimi i një sistemi trajnimi, trajnimi në mënyrë rutinore dhe institucionalizimi, dhe sigurimi i zbatimit të zbatimit të trajnimit); diversifikimi (trajnimi i punonjësve duhet të marrë parasysh plotësisht nivelet dhe llojet e të trajnuarve dhe diversitetin e përmbajtjes dhe formave të trajnimit); iniciativë (theksi në pjesëmarrjen dhe ndërveprimin e punonjësve, pjesëmarrje e plotë në iniciativën dhe iniciativën e punonjësve); efektivitetin (trajnimi i punonjësve është një proces i inputeve njerëzore, financiare dhe materiale, dhe një proces i vlerës së shtuar. Trajnimi paguan dhe kthehet, gjë që ndihmon përmirësimi i performancës së përgjithshme të kompanisë)